REGULAMIN

 

  1. 1.                 WARUNKI OGÓLNE

 

a)      Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.sklep.gojcow.pl umożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem internetu prowadzony jest przez firmę 
FUH AGRO-SERWIS Mariusz Nowakowski.

b)      Wszystkie ceny podane w sklepie sklep.gojcow.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Nie dotyczy to wybranych klientów którzy kwalifikują się do sprzedaży eksportowej, dla nich stawka VAT wynosi 0%. Sklep zastrzega sobie prawo 
do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

c)      Rejestracja w sklepie internetowym przez użytkownika jest równoznaczna 
z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia. 

d)     Staramy się, aby podane informacje o każdym towarze były prawdziwe oraz kompletne. Nie możemy jednak niestety zagwarantować, że podane informacje wolne są od błędów. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z działem odpowiadającym za obsługę sklepu. Kontakt podany jest na stronie głównej sklepu oraz w zakładce kontakt. Prezentowany katalog nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i powinien być traktowany jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

 

  1. 2.                 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

a)      Zakup towaru następuje poprzez umieszczenie wybranego towaru do koszyka, 
a następnie wypełnienia formularza zamówienia. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia do czasu potwierdzenia wysłania towaru przez pracownika sklepu.

b)      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 13:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony 
od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

c)      W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Klient jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Klient może anulować bądź zmienić takie zamówienie bądź jego część.

d)     Nieprawidłowo wypełnione formularze oraz zamówienia nie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 5 dni nie będą realizowane.

e)      Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz 
u dostawców oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.

f)       Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

g)      Zastrzegamy, iż z powodu chwilowego braku towaru w magazynie lub innych przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym kupującego.

h)      Dostawa do Państwa wysłana jest na podstawie faktury VAT.

i)        Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

 

  1. 3.                 REALIZACJA  ZAMÓWIENIA

 

a)      Zakupiony towar zostanie dostarczony na koszt Kupującego przez przewoźnika, o ile warunki dostawy określone na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią inaczej.

b)      Istniej możliwość indywidualnej wyceny kosztów przesyłki przy większym zamówieniu.

c)      Przesyłki dostarczane są poprzez:

Poczta Polska – wysyłka tylko przesyłką Paczka24, standard jakościowy czasu dostawy 2 dni robocze;

d)     DHL - przesyłka kurierska, standard jakościowy czasu dostawy - 2 dni robocze. 
W  celu ustalenia przybliżonego terminu dostawy należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy spedycyjnej i podać dyspozytorowi nr listu przewozowego, który otrzymacie Państwo wraz z potwierdzeniem wysyłki zamówionego towaru drogą e-mailową.

e)      Przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej można śledzić za pośrednictwem strony:
http://emonitoring.poczta-polska.pl
Ewentualne opóźnienia lub braki doręczeń można zgłaszać do Poczty Polskiej po upływie 14 dni od nadania przesyłki.

f)       Wybór firmy kurierskiej należy do klienta

g)      Sklep sklep.gojcow.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.

h)      W chwili odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności osoby kuriera, czy jest ona oryginalnie zapakowana, nie nosi jakichkolwiek śladów uszkodzenia, oraz czy jest kompletna.

i)        Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie 
w obecności pracownika firmy spedycyjnej „protokołu reklamacji”. Z chwilą pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

  1. 4.                 PŁATNOŚCI

 

a)      Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

- przy odbiorze towaru (za pobraniem) - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
- przelew na rachunek bankowy - klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

b)      Do przesyłki doliczany jest koszt transportu, którego orientacyjne wartości 
są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności i wagi towaru.

c)      UWAGA! Przy przelewie na nasze konto prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia. 

 

  1. 5.                 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

a)      W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji należy:

¾    podpisać kartę gwarancyjną imieniem i nazwiskiem, 

¾    dołączyć notatkę z opisem uszkodzenia (warto swoimi słowami przedstawić problem),

¾    wysłać towar na adres: FUH AGRO-SERWIS Mariusz Nowakowski, Gojców 26, 27-500 Opatów

b)      FUH AGRO-SERWIS  przesyła reklamowany towar do producenta, a po załatwieniu reklamacji odsyła na swój koszt.

c)      UWAGA! Nie przyjmujemy paczek z reklamacjami wysyłanych na nasz koszt.

d)     Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym dotarła paczka z reklamowanym towarem.

e)      Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od daty jej wniesienia. W ciągu 30 dni Użytkownik otrzyma odpowiedź zawierającą uzasadnienie, a także informację o trybie odwoławczym.

f)       W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

g)      W przypadku reklamacji dotyczącej kwoty zamówionego towaru lub usługi, Użytkownik zobowiązany jest wskazać kwestionowaną pozycję i kwotę.

 

  1. 6.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

a)      Jeśli chcesz dokonać zmian w zamówieniach, które złożyłeś w odstępie dwóch dni: Jeśli zamówienie złożone pierwszego dnia nie zostało zrealizowane (wysłane) do momentu skompletowania kolejnego zamówienia, na życzenie klienta przesyłamy obydwa zamówienia w jednej paczce (pobieramy opłatę tylko za jedną przesyłkę).

b)      Jeśli chcesz zmienić zamówienie: Na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało już przez nas spakowane lub wysłane.

c)      Użytkownik może udostępniać swoje konto osobom trzecim na własne ryzyko i odpowiedzialność. w razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklep.gojcow.plwysyłając wiadomość email na adres: sklep@gojcow.pl